top of page

The Pessimist, 2018

Toplumsal cinsiyet anlayışının egemen yapısı, ideal güzellik, erkek üstünlüğü olan bir anlayış, cinsiyetçi yaklaşımlar, beden üzerinden yürütülen politikalar, kimlik, ahlâk gibi kavramların birey üzerinde oluşturduğu etkiler sebebiyle yeni ve özgür bir mekân arayışı. Merkezileşmenin dağıldığı, eril olgu tarafından dayatılmış tüm tanımlamaların yok olduğu, kimliksizleşmiş bireylerin ütopik bir yaşam alanı isteğinin karamsarlığı tasvir edilmiştir.

The search for a new and free space due to the influences of notion such as dominant structure of gender, ideal beauty, policies on body, masculinity, sexist approaches, identity and morality on the individual. The photograph depicts a pessimist desire of disidentificated individuals of an utopic space where there’s no centralization and all the descriptions imposed by the masculinity are disappeared.

Dijital renkli fotoğraf / Digital color photography

bottom of page