top of page

Sır, 2017

Cam plakalar üzerine, Cyanotype tekniği kullanılarak "robot resimler" basılmıştır. Robot resim, bilindiği üzere, terörizm, cinayet, soygun gibi bir olayda olaya karışan kişi ya da kişilerin, kaybolan ve/veya aranan kişilerin, görgü tanıklarının anlatımlarına göre uzman kişilerce çizilen resmi anlamına gelmektedir. İktidarın belirlediği bu tanımlama, kimlik politikaları bağlamında toplum ve birey üzerinde oluşturulan farklı algılama biçimleri oluşturmaktadır. Robot resimlerde esasında toplumsal ve kültürel geçmişi, etnik kökeni ya da cinsel kimliği bağlamında bir iz taşımayan, hiç bir şekilde ideolojik bir ayrım oluşturmayan, tamamen kimliksizleşmiş suretlerin temsilleri görülmektedir. Oluşturulan bu yeni kimlik varla yok arası, hafızada kalanın tahayyülü üzerine çizilmiş olan imgelerden ortaya çıkmaktadır ve "cam" gibi tamamen zamansız, belirsiz ve geçirgendir. Bedeni imgesel düzlemde yaşayan ancak öznesi var olmayan bir "kimliksiz kimlik" söz konusudur.

Glaze, 2017

On the glass plates, “police sketches” were printed using Cyanotype technique. The police sketch is the official picture of the person or persons involved in an event such as terrorism, murder, robbery, as well as those who are lost and / or searched by the experts according to the descriptions of eyewitnesses. This definition, which is determined by the government, constitutes different forms of perception on society and the individual in the context of identity politics. In the sketches, there are representations of totally unidentified surrogates, which have no trace of social and cultural history, ethnicity or sexual identity, and which do not form an ideological distinction at all. This new identity that is created emerges from the images that are plotted on the imagination of the rest of the memories, and is completely timeless, ambiguous and passive like “glass”. There is an “unidentified identity” that lives in the physical plane of the body but does not have a subject.

12 x 17 cm 

Cam plakalar üzerine Cyanotype baskı / Cyanotype on glass plates

bottom of page