top of page

Kerteriz, 2012

 

Algımız bilinmeyeni bulmak için bilinenden yola çıkmaya dayalı olarak çalışır. Cinsel organlar da aslında bedenin bilinmeyenidir. Tabular ve merak unsuru nedeniyle cinsel organları, bilinen olarak kılmak için vücuttaki diğer benzer kısımlardan referans noktaları oluşturmaya başlarız. Bu çalışma bize insan bedeninin parçalarını ele alarak bir bölgeden diğerini tahmin yoluyla insan bilinci üzerinde farkındalık reaksiyonu oluşturmaktadır.

 

Bearing, 2012

 

Our perception works as guessing the non-visible part from the visible part. We have to find out about the unknown from the familiar. This work show us the parts of the human body and let us guess the other part from one another, finally it becomes a chain reaction of awareness over human conscious.

 

Dijital Siyah-Beyaz fotoğraf/ Digital Black&White photography            

bottom of page