top of page

Ara Öğün, 2019

Ara Öğün kelime anlamı olarak günlük rutinin içinde yer almayan bir beslenme saatini ifade ettiği gibi olması gerekenin dışında bir zamanı ve eylemi de ifade eder. Alternatif, öznel bir eylemsellik içeren, anlamı belirsiz bir zaman dilimine taşıyan işleve de sahiptir. Belirlenmiş, düzenlenmiş ve hizaya sokulmuş öğünlerin dışında bağımsız bir kavramdır. Sergideki eserlerde de bu belirsizlikten yola çıkan, tahakküm kurmayan bir oluş şekli gözlemlenebilir. Otorite oluşturmayan bu oluş, bir queer eylem biçimidir. Ancak yine de bir belirteç işlevi üstlenmeden bunu yapar. Görüntüler ise kendi oluşları ile temsillerine devam eder. Ara öğün burada ve buraya özeldir. Günlük hayattan, sıradan hazır nesneler üzerine işlenen, bu tahakkümle ne kadar sık yüzleşildiği, aslında cinsiyet kategorisinin ne kadar geçişken olduğu ve aynı zamanda tarihsel süreç boyunca bu ötekileştirmenin tekrarını anlatan tekniği de anlama dahil ederek, farklılık politikasını temsil eden silik, akışkan portreler ve erkek imgeleri üzerine bu eser oluşturulmuştur.

Snack, 2019

Snack literally means a nutritional time which is not included in the daily routine, at the same time it refers to a time and action other than what it must be. It also has a function which includes an alternative, subjective operational character and brings the meaning to an indefinite period of time. It is an independent concept apart from designated, arranged and aligned meals. A form of becoming which has a non-dominant character beginning with this uncertainty can be observed through the artworks in the exhibition. This form of becoming which does not create an authority is a queer form of action. But still, it does this without undertaking the function of an indicator. Images continue representing through their becoming. Snack is here and it is specific to here. Fuzzy, fluid portraits and male images were processed on ordinary ready-made objects representing the policy of difference, how often this domination is confronted, how transitive the gender category actually is and also tell the repetition of this otherization throughout the historical process. 

metin/text: Seçkin Tercan

Porselen tabaklar üzerine Cyanotype baskı / Cyanotype on porcelain plates

Ø 10 - 30 cm (çeşitli ebatlarda / various sizes)

bottom of page