top of page

Perihan, 2013

 

Kırk beş yıl önce çeşitli sebeplerden dolayı Viyana'ya göç eden kitsch bir teyzenin öyküsü.Aidiyet hissiyle bağlandığı mekândan ve "kendisinden" kopması, köklerinden ve kültüründen uzaklaşması ile farklı bir kimliğe bürünmenin olumlu veya olumsuz etkilerinden anekdotlar. Gittiği yere çoktan ait olmuş edasıyla ve kendi sözleriyle "Avrupa'nın göbeğinde yaşayan bir kadının hikâyesi."

 

 

A story about a kitsch woman who has migrated to Vienna because of various reasons forty five years ago: "Perihan". The anecdotes of the positive or negative effects of assuming into a different identity and becoming distant from the place, the roots and the culture that she has the sense of belonging and also from "herself". With her manner that she has already belonged where she moved and with her own words "the story of a woman who lives in the heart of Europe".

Dijital renkli fotoğraf / Digital color photography

Video,  5' 39''

bottom of page