top of page

Daha Yaklaş, 2020

İzole olma hâli kısıtlanma, yetersizlik gibi görünebilir ancak benim için bu bir içe dönüşün temsili gibiydi. Aynı zamanda kişisel kaydımı oluşturmama da imkân sağladı. Kişisel tarihimi belki de ilk kez kendi bedenimi ortaya koyarak ifade edebilme fırsatım oldu. Bedenim ile tekrar tekrar yüzleştim, zamanı ve aidiyet algısını da sorguladığım, beden-mekân ikiliği arasında bir hikâye anlattım.

Come Closer, 2020 

The isolation may seem like restraint, inadequacy, but for me it was a representation of an inward turn. It also allowed me to create my personal record. I had the opportunity to express my personal history, perhaps for the first time, by revealing my own body. I confronted my body over and over again, telling a story between the body-space duality, where I also questioned time and perception of belonging.

Bu proje "Covid-19" pandemisi esnasında izoleproject.com kapsamında üretilmiştir.

This project was produced during the "Covid-19" pandemic within the scope of  izoleproject.com 

Dijital Siyah-Beyaz fotoğraf / Digital Black&White photography

bottom of page