top of page

Kasis, 2014

 

Eser, feminist teoriden beslenerek kadının toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temellerine iner. Sanat tarihindeki eril egemen “nü” çözümlemelerinin aksine, kadın bedenine ait görüntüleri sert metal plakalar üzerinde cyanotype tekniğinin soğuk mavi rengi ile üreterek baskın olan bakışı bozar. Burada artık doğal beden imgesi ortadan kalkmıştır ve soğuk metal yüzeyi ile izleyiciye de ayna tutarak toplumsal beden algısına eleştirisini ortaya koyan sanat nesnesi kalmıştır.

 

Culvert, 2014

The work is fed by feminist theory and goes to the foundations of women's gender inequality. Unlike the masculine dominant “nudes” analysis in the history of art, it produces the images of the female body on hard metal plates with the cold blue color of the cyanotype technique, distorting the dominant view. Here, the image of the natural body has disappeared and the object of art, which reveals its critique of the perception of the social body by keeping the mirror with the cold metal surface, remains.

20 x 25 cm

Metal plakalar üzerine Cyanotype baskı / Cyanotype on metal plates

bottom of page