top of page

Saklı, 2013

 

“Öfke, benliğin en lezzetli gıdasıdır. Benlik doyduğunda irade kaybolur. İradesi zayıflayanın ruhundan söz edilemez. İradesi zayıf beden öncelikle saklanmayı kullanarak öfkeyi ele alır. Saklanma ve giz, öfkeyi önce kişinin kendi bedeninde sonrasında ise karşı bedenlerde vücut bulmaya iter. Öfkeyle dolu bir beden artık gerçek anlamını yitirmiş olur. Posalaşmış bir beden taşımak ne ağır bir külfet, ötelere kapalı bir ruh taşımak ne büyük bir aidiyetsizliktir.” Bedenin protest amaçlı kullanımına istinaden saklanma, korkma, içe kapanma iç güdülerinin gösterildiği görseller oluşturuldu.

 

 

Embedded, 2013

 

"Anger is the most delicious food of the self. Will-power disappear when the self satisfied. You could not mention the spirit about the weak will-power. Weak body takes anger initially using hiding and embedding. Embedding and mystery, push te anger against first in his body and after the other bodies. A body full of anger now has lost its true meaning. What a heavy burden to carry a body that has been dreg, what a nonbelonging to carry a spirit that has been off to beyond." Based on the use of body as protest, created images showing embedding, fear and hiding instincts.

Dijital renkli fotoğraf / Digital color photography

bottom of page