top of page

Redefined, 2016

 

Şüphesiz ki çağımızın en büyük travmaları savaşlar, mülteciler, göç... Yüzleşmesek de, deneyimlememiş olsak da derinden etkilendiğimiz, öğrendiğimiz, öğretildiğimiz imgeler. Günümüz medyasının ikonlaştırdığı fakat görüntü bombardımanı ile bir o kadar da sıradanlaşan görüntüler, alternatif fotoğraf baskı yöntemlerinden cyanotype tekniği ile yaprak üzerine uygulanmıştır. Bu ikonlar, iltica ve göç olgularının etkisiyle bireyin kimlik ve aidiyet kavramları arasında gidip gelen benliğinin tezahürü hâline gelmektedir. 

 

There's no doubt major traumas of our time are wars, refugees, migration... Whether we do not face or experience, the images which are taught or we learn, influenced us deeply. Images that are iconic of today's media, but a mundane with image bombardment, applied on leaf as cyanotype print, an alternative photographic printing technique. These icons become appearing of individual  on personality that runs between identity and sense of belonging with impressure of asylum and migration. 

Yaprak üzerine Cyanotype baskı / Cyanotype on leaf

bottom of page