top of page

Naturesynthetique, 2019

İktidar, bireyleri kontrol ve hakimiyet altında tutmak için her zaman farklı yollar uygular. Burada, güç ile birey arasında yapay olarak şekillendirilmiş bir kontrol mekanizması kullanılır. Birey her zaman gerçekçi olmayan yöntemlerle kontrol altında tutulmaya çalışır. Eserde, eril yapılanmış sanat tarihinin önemli unsurlarından olan natürmortlar referans alınarak suni bir uzuv

ile toplumsal cinsiyet eleştirisi yapılmaktadır.

Power always applies different ways to keep individuals under control and domination. Here, an artificially shaped control mechanism is used between power and the individual. The individual always tries to be kept under control by unrealistic methods. In this work, gender criticism is made with an artificial limb based on the still life, which is one of the important elements of masculine art history.

Dijital renkli fotoğraf / Digital color photography

bottom of page