top of page

 

Mert Çağıl TÜRKAY  &  Elçin ACUN

Göz Ardı, 2021

 

Ötekileştirilen bireylerin zaten kamusal alanda yerinin olmayışının pandemi ile özdeşleşen sokağa çıkma yasakları ile benzeşmesinin getirdiği düşünce, iktidarın kendisini birey üzerinde somutlaştırdığı en önemli alanlardan biri olan bedeni ön plana taşır. Bedenin iktidar sahaları tarafından örgütlü ve sürekli bir biçimde göz ardı edilmesi, kamusal alanda dinamik bir biçimde yer alması gereken bedenin statik halde bırakılması durumunu beraberinde getirir. Sembolik ve basmakalıp algı formları ile hiyerarşik bir tabana taşınarak kontrol altına alınmaya çalışılan beden, heteronormatif yapılar sebebiyle özgürlük noktasında çıkmaza girer. İktidar ilişkileri etkisiyle ve yerel kurgularla inşası sürdürülen beden üzerinde tanımlanan doğruların değişmez sayıldığı bu yapılanmanın doğal olmadığı, kuir düşün ile aşikâr hale gelir.  Kuir varoluş, bedenin kendisine yeni olasılıklar açmasına imkân sağlar. "Göz Ardı" videosunda, kentin çeşitli bölgelerinde statik konumda bırakılan bedenler, kendi özgürlük alanlarını oluşturmalarının hemen öncesinde bir zaman aralığında belirirler ve kamusal alanın gölgelerinden yavaşça çıkmaya başladıklarının haberini verirler.

Ignore, 2021

 

The idea that marginalized individuals do not already have a place in the public sphere is a match to the curfews that are synonymous with the pandemic brings to the fore the body, which is one of the most important areas in which the power embodies itself on the individual. The fact that the body is ignored in an organized and continuous manner by the fields of power leads to the situation of leaving the body in a static state, which should be dynamically located in the public space. The body, which is trying to be controlled by moving to a hierarchical base, symbolic and stereotypical forms of perception, becomes deadlocked at the point of freedom due to heteronormative structures. It becomes clearer with queer thinking that this structure, in which the truths defined on the body, which is built with the influence of power relations and local fictions, are considered immutable. Queer existence allows the body to open up new possibilities to itself. In the "Ignore" video, bodies left in static positions in various parts of the city appear at some point just before they create their own space of freedom, informing that they are slowly beginning to emerge from the shadows of the public space.

bottom of page